Espiral amb la campanya “Puc aprendre. Puc treballar”

Per tal de celebrar el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme 2020-2021, Espiral Catalunya promou la campanya “Puc aprendre. Puc treballar”. El seu objectiu és posar el focus en l’educació i l’ocupació, dos àmbits fonamentals per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA i aconseguir la seva participació efectiva en la societat.

L’associació promou la participació de les famílies associades i simpatitzants, animant-los a fer-se una foto o vídeo amb una eina o utensili, relacionat amb alguna de les seves habilitats o capacitats, i compartir-lo a les xarxes socials amb els hashtags #DiaMundialAutismo  #PuedoAprenderPuedoTrabajar.

 

Les persones amb TEA i l’entorn educatiu i laboral

Les persones amb TEA tenen dret a accedir a una educació de qualitat que promogui el seu èxit acadèmic i el seu desenvolupament personal, però que també faciliti el seu accés al mercat laboral, atenent a les capacitats i necessitats específiques de cadascuna.

Tot i així, es detecten alts índexs d’abandonament escolar desires de l’Educació Secundària, en comparació amb els índexs de continuïtat de la resta de l’alumnat.

Segons l’informe “Situació de l’alumnat amb TEA a Espanya” (Confederació Autisme Espanya, 2020), hi ha una escassa presència de l’alumnat amb TEA en l’educació no obligatòria. La presència d’aquest alumnat en l’educació no universitària s’ha anat incrementant en els darrers anys de forma significativa: 160% del curs 2011/12 a l’2018/2019. No estan prou desenvolupades l’orientació vocacional i les experiències pràctiques. No hi ha connexió entre les últimes etapes educatives i els serveis d’ocupació.

Per altra banda, segons l’informe “Ocupació i TEA. Un potencial per descobrir” (Confederació Autisme Espanya, 2018), les persones amb TEA conformen el col·lectiu de la discapacitat amb la taxa més alta d’atur (entre un 76% i un 90%, segons dades d’Autisme Europa).

Hi ha quatre elements fonamentals que dificulten l’accés a l’ocupació a les persones amb TEA:

  1. L’absència i inadequació de la normativa sobre ocupació en relació amb les persones amb TEA.
  2. La falta d’oportunitats d’ocupació.
  3. Els prejudicis existents en el teixit empresarial i el desconeixement sobre el seu potencial laboral.
  4. L’absència de programes específics de suport i de models de formació dual, que proporcionin no només la qualificació tècnica, sinó també les competències necessàries per afrontar la vida adulta i ocupar un lloc de treball, mitjançant pràctiques en entorns laborals reals.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *